Springe direkt zu Inhalt

Dr. Emre Teğin

GÖRSEL TEĞİN

Osteuropa-Institut FU Berlin

Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas

Gastwissenschaftler

Adresse
Garystraße 55
Raum 112
14195 Berlin
2023- Visiting Researcher at the Institute for East European Studies of the Freie Universität Berlin
2019- Canakkale Onsekiz Mart University, Department of History, Research Assistant
2017-2022 Ankara University, Graduate School of Social Sciences (GSoSS), Turkic History (PhD)
2015-2017 Ankara University, Graduate School of Social Sciences (GSoSS), Turkic History (M.Sc)
2011-2015 Ankara University, Department of History (B.A.)

- Russian Empire in XIX.- XX. Centuries

- Soviet Regime in Central Asia

- Nomady During the Colonial Era in Turkestan

- Great Terror in Turkestan and Turkish Enlightment Movement

Articles:

Teğin, E. (2022) Rus İç Savaşı'nda Bolşeviklerin Türkistan Siyaseti Ve Orenburg Tıkacı Meselesi, TAD, ss. 323-362;

Teğin, E. (2022)Kazakistan`da 1930-32 Büyük Kıtlığı`nın Nedenleri: Kasıt Mı, Kaza Mı?. Genel Türk Tarihi Araştırmaları, 4/8, ss. 889-908;

Teğin, E. (2019) Orlando Figes, A People's Tragedy: A History of the Russian Revolution (1891-1924), Jonathan Cape, London, 1996 (First Ed.). Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4/2, ss. 267-272;

Teğin, E. (2023) Türkistan’da İdari Yerlileştirme (Korenizatsiya) Sorunsalının Ortaya Çıkışı: G. I. Safarov Ve Türkbüro (1920-1922)’Nun Rolü, Selçuk Türkiyat Araştırmaları.

Teğin, E., (2023) “Rus İç Savaşı`nda Ural `Bağımsız` Ordusu ve Türk-Tatar Aydınları: Bolşevik Karşıtı Cepheyi Şekillendirmek (1917-1919)”, Yeni Türkiye, İdil-Ural Özel Sayısı, Cilt.131, s.125-133;

Teğin, E. (2019) "Çanakkale Zaferi Rus İmparatorluğunu Yıktı mı? Farklı Bir Yaklaşım: Yenilgicilik!," Anafarta, ss.83-87.

Congress Presentatıons:

Teğin, E. (2023)“Türk Dünyası Bağlamında SSCB Arşiv Kaynaklarının Kullanımında Soğuk Savaş Etkisi Sorunu”. IV.Genel Türk Tarihi Çalıştayı;

Teğin, E., (2021)“Studıes In Europe And The Usa On The Great Famıne Perıod In The Ussr And Reasons For Delayıng Kazakhstan To Be The Focal Point”, Материалыxvııı Международного Евразийского Научного Форума «30 Лет Независимости Республики Казахстан: Исторический Курс, Вехи Развития И Перспективы», 02-03 Mayıs, Astana, s.82-85.

Translated Book:

Vansina, J. (2021) Tarih Türü Olarak Sözlü Gelenek, Çev.Emre Teğin, Tün Yay.,Ankara.

Zur Website des Friedrich-Meinicke-Instituts
Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zur Website des Netzwerks Area Histories
Zur Mediothek des Osteuropainstituts