Springe direkt zu Inhalt

Dr. Justyna Stypińska

Foto Justyna Stypinska 2014

Researcher

Address
Garystraße 55
Room 201B
14195 Berlin

Office hours

upon appointment

Curriculum Vitae

 

Research Interests:

  • sociology of law (anti-discrimination law, feminist legal studies, human rights)

  • sociology of inequality and discrimination in the labour market

  • aging processes in Europe

  • contemporary sociological theories

 

Doctoral Dissertation - abstract

 

Publications:

Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek jako doświadczenie dojrzałych Polaków na rynku pracy (2011): (Ageism and age discrimination of older Poles in the labour market). [In:] J. Mucha, Ł. Krzyżowski (eds), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki (Towards sociology of ageing. Old age in a life-course perspective). Kraków: Wydawnictwo AGH.

Czy Polska jest krajem dla starych ludzi? Czyli o społecznym konstruowaniu starości (2010): (Is Poland a country for old men? Or: on Social Construction of Old Age). Rocznik AGH Studia Humanistyczne (2010) (vol. 8/1) Pp: 139-153 (journal article).

Warunki Pan spełnia, ale PESEL nie ten, czyli o zjawisku ageizmu we współczesnej Polsce (2010): (You meet the requirements, but your birtdate is not right. On the phenomenon of ageism in contemporary Poland) [In:] Piotr Szukalski, Dorota Kałuża (eds). „Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej”(The quality of life of seniors in 21st century from the social policy perspective). Łodź: Wydawnictwo Biblioteka. Pp: 162-173.

Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą – wpływ na jakość życia opiekuna (200): (Reconciliation of work and elderly care – the influence on the quality of life of the carer) [In:] Piotr Szukalski, Dorota Kałuża (eds). „Jakość życia seniorow w XXI wieku. Ku aktywności”(The quality of life of seniors in 21st century. Towards activity). Łodź: Wydawnictwo Biblioteka (with Jolanta Perek-Białas). Pp: 136-150.

Dyskryminacja osób starszych w Polsce (2010): (Discrimination of older people in Poland). Blue Line (Journal for Victims of Domestic Violence) 2/67/2010. Pp: 3-6. 2009 Senior czy dziadek, czyli o społecznym konstruowaniu starości/Senior or Grandpa or about Social Construction of Old Age [In:] „Socjologia i codzienność. W stronę nowej socjologii?” / “Sociology of everyday life. In Direction of New Sociology?” (eds). S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka. Warszawa: WAiP.

Editorial of a book “Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii ?”, op. cit. (in co-operation with K. Wojnicka i S. Rudnicki) (2008): Sociological perspective on the European anti-discrimination legislation. [In:] J. Perek-Białas, A. Hoff (eds). "Ageing and Society in Central and Eastern Europe: Some Problems - Some Solutions", Krakow: Jagiellonian University.

Partnership of the local governments and non-governmental organizations for the fight against social exclusion – the case of Krakow (2008): [In:] A. Bukowski, K. Fuzer (eds). “Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities”. Krakow: Rabid.

Jewish Majority and Arab Minority in Israel – Demographic Struggle (2007): Polish Sociological Review, 1 (157), pp. 105-120.