Springe direkt zu Inhalt

Project Conference in Sarajevo 2009

Sep 25, 2009 - Sep 26, 2009

 


 

Project Conference in Sarajevo 2009

 

  • Conference Title: Identitet Bosne i Hercegovine kroz histroriju

  • Institut za Istoriju Sarajevo, a partner institution of the Nation-building project held a conference about Identity in Bosnia and Hercegovina.

 


 

Conference Program Sarajevo 2009

Institut za istoriju Sarajevo

 


 

Program

Friday, 25th. September 2009

10:00-10:15

Otvaranje skupa

Pozdravi gostiju

10:15-11:30

Husnija Kamberović (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

O identitetu Bosne i Hercegovine ili o identitetima u Bosni i Hercegovini?

 

Muhidin Pelesić (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Formiranje nacionalnih entiteta u Bosni i Hercegovini u procjepu između tajnih političkih djelovanja i javnih sukobljavanja.

 

Sonja Dujmović (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Bosna i Hercegovina ne može ni da živi ni da umre -

situiranje identiteta Bosne i Hercegovine kod bosanskohercegovačkih Srba (do 1941. godine).

 

Suzana Leček (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvatska)

Autohtono ili moderno? Oblikovanje kulturnog identiteta bosansko-hercegovačkih Hrvata prema zamislima Seljačke sloge 1935.-1941.

 

Eli Tauber (Jevrejska zajednica, Sarajevo, BiH)

Jevreji kao nerazdvojni dio razvoja privrede i kulture u Bosni i Hercegovini.

11:30-11:40   Pauza
11:40-12:40

Zoran Grijak (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvatska)

Analiza identitetskih odrednica bosanskohercegovačkog pučanstva u političkim razmatranjima Adalberta von Sheka i Moritza von Auffenberga.

 

Matvej Lomonosov (Permski državni univerzitet, Perm, Rusija)

Konstruirajući srpsku Bosnu: srpska nacionalna mitologija i identifikacija bosanskih Muslimana u ruskoj istoriografiji 19. i 20. veka.

 

Željko Karaula (Vanjski saradnik Podružnice HAZU Bjelovar, Hrvatska)

Kako su vidjeli Bosnu i Hercegovinu? Hrvatski intelektualci 20. stoljeća i njihovo viđenje Bosne i Hercegovine (od Stjepana Radića do Miroslava Krleže).

  Diskusija
12:40-14:30 Ručak
14:30-15:30

Edin Radušić (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Bosna, Hercegovina i Bošnjaci u britanskoj konzularnoj politici.

 

Adin Ljuca  ( National Technical Library, Prag, Češka Republika)

Češko viđenje identiteta Bosne i Hercegovine kroz historiju.

 

Ema Neimarlija  (Trst, Italija)

Coming to term with the past: from national to regional identity? Istria and Bosnia in a comparative perspective.

 

Admir Mulaosmanović (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Regionalni identitet u suodnosu sa nacionalnim i nadnacionalnim.

  Diskusija
15:30-15:45                Pauza
15:45–17:00

Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Transformacija identiteta Dezitijata kroz proces romanizacije.

 

Fahd Kasumović (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Prijelazi na islam u sidžilima sarajevskog šerijatskog suda iz prve polovine XIX stoljeća.

 

Denis Bećirović (Tuzla, BiH)

Normativni okvir i stvarni položaj Islamske vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini tokom prve decenije nakon završetka Drugog svjetskog rata.

 

Amir Duranović (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Na kraju decenije: vjerske zajednice u BiH 1960. godine.

 

Vera Katz (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Proces demografske tranzicije u Bosni i Hercegovini - druga polovina 20. stoljeća.

17:00 – 17:15             Pauza
17:15 – 18:30

Hannes Grandits (AbteilungfürSüdosteurpäischeGeschichte, UniversitätGraz, Austrija)

Društvene diferencijacije u kasno-osmanskoj Hercegovini: pogled na aspekte socijalne nejednakosti u gradu i na selu.

 

Seka Brkljača (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Profiliranje bosanskoghercegovačkih gradova u procesu urbanizacije od 1878. do 1941. godine.

 

Ivana Dobrivojević (Institut za savremenu istoriju, Beograd, Srbija)

Od ruralnog ka urbanom. Modernizacija Bosne i Hercegovine u FNRJ 1945 – 55.

  Diskusija

 

Saturday, 26th. September 2009

9:00-10:15

Vesna Mušeta Aščerić (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Uloga bosanskog srednjovjekovlja u izgradnji identiteta Bosne i Hercegovine.

 

Pejo Ćošković  (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Hrvatska)

Naziv Bošnjani u bosanskim ispravama XIV stoljeća.

 

Boro Bronza (Filozofski fakultet, Banja Luka, BiH)

Habzburška percepcija identiteta Bosne i Hercegovine u razdoblju habzburško-osmanskih ratova 1683-1737.

  Enes Pelidija  (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Identitet Bosne i Bosanaca tokom XVIII stoljeća.

10:15-10:30 Pauza
10:30-11:30 

Adnan Jahić (Filozofski fakultet, Tuzla, BiH)

Bosanskohercegovački muslimani i svetosavske proslave za vrijeme monarhističke Jugoslavije.

 

Adnan Velagić  (Fakultet humanističkih nauka, Mostar, BiH)

Muslimanska nacionalna vojna organizacija i njena uloga na području Hercegovine u svjetlu arhivskih dokumenata.

 

Gorgi Čakarjanevski & Todor Cepreganov (Institutot za nacionalna istorija, Skopje, Makedonija)

Bosna i Hercegovina u analizama američke obavještajne službe (OSS) 1944. godine.

 

Fedžad Forto (FENA, Sarajevo, BiH)

Sarajevo 1945: konstituiranje vlasti.

11:30 – 11:45   Pauza
11:45 – 13:00

Izet Šabotić (Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, BiH) 

Status i položaj Bošnjaka (muslimana) u okviru SFR/FNR Jugoslavije.

 

Leni Weissert (Johannes-Kuenzig-Institut,Freiburg, Njemačka)

Pravo na zavičaj: Nijemci iz Bosne i Hercegovine u poslijeratnoj zapadnoj Njemačkoj.

 

Sabina Veladžić (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Politika Stranke demokratske akcije u 1991. - između građanskog koncepta i nacionalnog unitarizma.

 

Edin Omerčić (Institut za istoriju, Sarajevo, BiH)

Viđenje ''drugog'' u vrijeme rata 1992-1995. Tu na puškomet.

13:00 – 14:30 Ručak
14:30 – 16:00

Azem Kožar (Filozofski fakultet, Tuzla, BiH)

Uloga i značaj  kulturno-historijskog nasljeđa u izgradnji kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine.

 

Nenad Makuljević (Filozofski fakultet, Beograd, Srbija)

Tanzimat i kreiranje javnog identiteta u Bosni i Hercegovini.

 

Dennis Dierks (Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Njemačka)

Građanska historiografija i građanska kultura pamćenja u BiH 1878-1918.

 

Amra Čusto (Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo, BiH)

Spomenici i identiteti na primjeru sarajevskog Trga Oslobodjenja.

 

Haris Dervišević (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Islamska kaligrafska baština u Bosni i Hercegovini: Hafiz Husejin-Rakim-efendija Islamović.

 

Munir Drkić (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH)

Stihovi zahvale na bosanskom jeziku – pjesma u slavu bošnjačkom identitetu.

16:00 – 16:15 Pauza
16:15 – 18:00 

Adib Đozić  (Filozofski fakultet, Tuzla, BiH)

Bošnjačka otvorenost za drugo i drugačije-bitna karakteristika bosanskog identiteta.

 

Midhat Spahić (Ministarstvo obrazovanja i nauke, Tuzla, BiH)

Brak, žena i porodični odnosi u srednjovjekovnoj Bosni (XIV-XV vijek).

 

Safija Kešetović (Filozofski fakultet, Tuzla, BiH)

Društveni položaj žene u srednjovjekovnoj Bosni.

  Diskusija
18:00                           KRAJ KONFERENCIJE

 

Time & Location

Sep 25, 2009 - Sep 26, 2009

Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)